OVOV je zkratka sportovního klání, které se jmenuje Odznak zdatnosti olympijských vítězů. Tato aktivita vznikla z iniciativy olympijských vítězů Romana Šebrleho a Roberta Změlíka a v upravené podobě několika disciplin desetiboje v něm závodí žáci základních škol. ZŠ E. Beneše byla v loňském roce již podruhé organizátorem jeho okresního kola. Po vítězství v tomto kole a vynikajícím výsledku v kole krajském postoupilo družstvo žáků naší školy také do republikového finále OVOV, které proběhlo 7. – 9. 9. 2017 v Brně.

Zdejší závody probíhaly ve dvou dnech tak, aby tento „dětský“ desetiboj obsahoval každý den pět disciplin. V prvním dni to tedy byl skok daleký, hod medicinbalem, shyby na 2 minuty, přeskoky přes švihadlo a běh na 60 metrů. V dalším dni závody pokračovaly trojskokem, hodem míčkem, během na 1 000 metrů, kliky, sedy – lehy na 2 minuty. Ve vynikající atmosféře a za účasti 600 závodníků ze 44 družstev z celé republiky byli naši sportovci i v Brně úspěšní. Družstvo ve složení Inka Bittová, Lucie Boháčová, Zuzana Hůlová, Stella Ťupová, František Vácha, Samuel Zelenka, Jiří Beneš a David Uher nezůstalo za ostatními pozadu. V kategorii jednotlivců – dívek 2007 dokonce obsadila vynikající 4. místo Barbora Králová. Žáci se na závody pečlivě připravovali pod vedením Mgr. Barbary Uhrové a Mgr. Jaroslava Chvala.

Tohoto velkého sportovního svátku, který zahajovala v rámci slavnostního ceremoniálu se státní hymnou olympijská vítězka Květa Jeriová – Pecková, se účastnilo také dalších dvacet českých olympioniků. Ti se podepisovali zájemcům při velké autogramiádě a měli rovněž i svoji exhibici disciplín OVOV. Nechyběla ani společná rozcvička s cvičitelkami zumby. Celá akce byla velmi dobře organizovaná a všichni účastníci byli nadšeni.

Gratulujeme všem našim žákům k probojování se do republikového finále OVOV, neboť konkurence je zde velká a vůbec není jednoduché postoupit až sem. Děkujeme jim a také jejich trenérům rovněž za reprezentaci nejen naší školy, ale i města Písku. Věříme, že tato zajímavá a úspěšná sportovní akce přivede do tělocvičen více nových zájemců o sport a dalších nadšenců, neboť jak už bylo řečeno na začátku – ve zdravém těle sídlí i zdravý duch!

Mgr. Radka Zapletalová