Atletika pro radost I. , tj. "Atletické školní přípravky", určená pro děti od 6 do 11 let, reaguje na úspěchy projektů Atletika pro děti, Atletika pro děti do škol a nabízí prvním stupňům základních škol využít toho nejlepšího z nich tím, že oba projekty propojuje. Do tohoto projektu se také zapojila ZŠ a DD (Dětský domov) Přestavlky, která oslovila a navázala spolupráci s atletickým oddílem TJ Chyšky.

Od nového školního roku 2018-2019 se dohodl vznik a fungování atletické školní přípravky přímo ve škole v rámci atletického kroužku na ZŠ a DD pod atletickým oddílem TJ Chyšky. Zapojením do tohoto projektu získala ZŠ a DD materiální, finanční a metodickou pomoc od Českého atletického svazu. Podmínkou vzniku Atletické školní přípravky byl stanovený minimální počet dětí, které by měly "atletit" 1-2x týdně 1-1,5 hodinu. Tyto děti jsou zároveň evidovanými členy chyšeckého atletického oddílu a tudíž i Českého atletického svazu. Další bodem vzniku bylo personální zajištění kroužku, který by měl trénovat pod vedením učitele/učitelky nebo vychovatelky školní družiny, popř. trenérem spolupracujícího oddílu. Trenérkou kroužku ZŠ a DD Přestavlky při TJ Chyšky se stala učitelka Michaela Vanišová, která absolvovala víkendové školení ve Sportovním centru Nymburk a získala kvalifikaci na trenérku atletické přípravky. To bylo plně financováno ČAS. Oddílovým koordinátorem za TJ Chyšky je Marie Fuková. Pro samotnou ZŠ a DD je jistě také zajímavý i fakt, že jí byla zapůjčena sada pomůcek od firmy Jipast pro dětskou atletiku a přiděleny metodické materiály (brožura Atletika pro děti, DVD, aj.). Český atletický svaz myslel i na finanční ohodnocení zapojených pedagogů během školního roku. Projekt je plánován jako "rozjezdový" na dva roky s tím, že trenér obdrží odměnu v letošním i příštím školním roce a v dalším školním roce už podpora od ČAS nebude. Členové nově vzniklého atletického kroužku již mají za sebou účast na píseckém lesním běhu kolem Ameriky, na táborském lesním běhu Pintovka, na přespolním Mikulášském běhu v Čimelicích, na halových závodech SK Čéčova v Českých Budějovicích a také na Republikové soutěži ČASPV v atletickém víceboji v Třebíči.

V závěru školního roku pak byla v prostorách Dětského domova Přestavlky vyhlášena anketa "ATLET ROKU 2018/2019", ve které nerozhodovaly jen dosažené výkony a umístění na závodech, ale také přístup k tréninku, chování a vystupování na jednotlivých akcích během roku. Anketu připravila trenérka atletické přípravky Michaela Vanišová, medaile a ceny nejlepším v kategoriích žákyň a žáků předával Josef Fuka, předseda TJ Chyšky.

A takovéto bylo pořadí:

žákyně - 1. Ilona Kudrnová, 2. Sandra Plachetková, 3. Sylvie Hronová

žáci - 1. Tibor Tokár, 2. Martin Ikra, 3. Jakub Molík

O krátký rozhovor jsme požádali trenérku atletické přípravky Michaelu Vanišovou.

1. Jste v historii chyšecké atletiky první trenérkou, můžete se nám v krátkosti představit?

Odpověď: Vidím se spíše jako řádová učitelka, kterou jednoduše baví práce s dětmi a snaží se pro ně udělat maximum, proto i ve "volném čase" vedu několik let dramatický kroužek a nyní i atletickou školní přípravku.

2. Jak vznikla myšlenka vzniku atletického kroužku při ZŠ a DD Přestavlky v rámci TJ Chyšky, jak jste ji chápala?

Odpověď: Loni jsme pořádali školní okresní závody SHM, které jsem měla víceméně organizačně na starost. S nápadem přišla kolegyně p. Marie Fuková, jež je členem a kontaktní osobou TJ Chyšky. Chápala jsem vznik AŠP jako volnočasový kroužek, jenž má za cíl podporovat děti ke kvalitnímu trávení volného času, seberealizaci a nenásilně je vést ke sportu, případně odhalit skrytý talent a ten dále rozvíjet. Navíc se mi líbily cíle a podpora projektu.

3. Jaký je Váš vztah ke sportu, konkrétně k atletice?

Odpověď: Sport je pro mě v současnosti prostředek k odreagování. Upřímně jsem byla vždy spíše umělecky zaměřena. Atletice jsem se věnovala na základní škole. Postupně se k ní ale vracím, abych mohla jít svým svěřencům příkladem.

4. Co jste musela udělat, abyste se stala atletickou trenérkou?

Odpověď: Myslím, že opravdu nestačí pouze trenérská kvalifikace, kterou jsem získala víkendovým školením. Je potřeba se neustále vzdělávat a připravovat, sledovat dění a člověk musí mít především chuť vymýšlet zajímavé, netradiční a hravé tréninky.

5. Můžete nám přiblížit Váš atletický kroužek, kolik máte členů, jak často trénujete,…?

Odpověď: Atletický kroužek navštěvuje od září 16 dětí různého věku, schopností a dovedností. Spojuje je ale zájem o dané činnosti a sport obecně. V rámci AŠP se setkáváme každé pondělí zhruba hodinu, často však "přetahujeme". Za mně tato doba nestačí, jenže organizačně už to není možné.

6. A co materiální vybavení, prostory pro tréninkové jednotky,…

Odpověď: Z projektu jsme obdrželi sadu dětských atletických pomůcek, která je multifunkční a kreativní. Využíváme ji i v hodinách tělesné výchovy, odkud čerpáme i další pomůcky. Nemáme vlastní sportoviště. Donedávna jsme navštěvovali místní fotbalové hřiště, využívali přírodní možnosti, jinak máme k dispozici halu zámku, která slouží jako tělocvična. Prostory jsou pro takový počet malé, je potřeba činnosti uzpůsobovat. Děti také nemají vhodné sportovní obutí, což je často limituje.

7. Jak chápou děti nově vzniklou sportovní aktivitu, baví je to?

Odpověď: Jsou prozatím motivované, dodržují pravidla a vzájemně se podporují, zdají se být spokojené, ale to ať posoudí někdo objektivní. Doufám, že jim to vydrží.

8. A co soutěže, máte již nějaké za sebou, s jakými výsledky?

Odpověď: Zatím za sebou máme účast v přespolním běhu v Písku, Táboře a Čimelicích, kde se dařilo, na halových závodech v ČB a také na Republikové soutěži ČASPV v Třebíči. Úspěchem nejsou ani medailová umístění, ale fakt, že sami děti na sobě pociťují pokroky ve zkvalitňování fyzické zdatnosti a techniky. Mají ze sebe, po zvládnutí trati, lepší pocit, což je pro ně odměnou.

9. Jak si představujete další činnost kroužku?

Odpověď: Myslím si, že jsme začali dobře. Spolupráce mezi ZŠ a DD i TJ Chyšky funguje výborně, což je základ. Byla bych ráda, kdyby se dařilo nadále zúčastňovat se závodů, ve kterých budou moci děti sbírat zkušenosti, vidět srovnání a budovat si odolnost. Mým úkolem je pokusit se je připravit fyzicky i psychicky.

10. Co byste si přála jako atletická trenérka?

Odpověď: Přála bych si, aby se děti neunavily, aby je nepřešla chuť trénovat a pracovat na sobě, pěstovaly kamarádské vztahy, vzájemně si pomáhaly a získaly spousty pozitivních zážitků a zkušeností v kroužku i na startu. Samozřejmě bych byla pyšná, pokud by se dařilo sbírat body v jednotlivých soutěžích.

Druhá část projektu "Atletika pro radost II. "má za cíl oslovit skupinu dětí od 12 let, které nemají ambice pokračovat v závodní nebo- li výkonnostní atletice, ale mají zájem o tuto pohybovou aktivitu formou docházky do kroužku a sportování na rekreační úrovni.

Josef Fuka