Výbor sekce plavání ČSPS na svém posledním zasedání, které se uskutečnilo formou videokonference, vzhledem k aktuální situaci zrušilo letní šampionáty bazénových plavců ve všech věkových kategoriích. Bazény zůstávají kvůli pandemii koronaviru i nadále zavřené a není možné trénovat ani pořádat závody. Nový termín dostalo původně březnové finále republikového šampionátu družstev, které by se mělo uskutečnit 26. a 27. září v Pardubicích.

Rozhodnutí vysvětluje předseda Výboru sekce plavání a místopředseda ČSPS Petr Adamec: „Na předchozích zasedáních sekce plavání, které probíhaly také jako videokonference, jsme si určili termín po velikonočních svátcích, kdy rozhodneme o mistrovstvích republiky. V případě, že by se bazény otevřely nejpozději do 1. června, tak by se domácí šampionáty uskutečnily. Nechtěli jsme, aby se mistrovství pořádala na poslední chvíli a nevznikla v klubech a mezi plavci i trenéry panika. Pořadatelství letošních šampionátů přechází do příští sezóny. Pokud budou mít letošní pořadatelé o organizaci mistrovství zájem i za rok, nebude se na pořádání vypisovat výběrové řízení. O rozhodnutí sekce byl informován i Výkonný výbor svazu, který schválil i nové limity pro všechna reprezentační družstva. Zimní sezóna prozatím zůstává v platnosti podle původního plánu. Uvidíme, jaký bude další vývoj situace, a podle toho budeme reagovat.“