Dne 4. červenceoslavil své životní jubileum 70 let předseda oddílu Rybolovné techniky – Casting Písek pan Jiří MAREK.

Dlouholetý předseda oddílu a trenér, který dosahuje se svými svěřenci dlouhodobě vynikajících úspěchů jak na domácí, tak i na mezinárodní scéně. Pod jeho vedením získávají na všech závodech mnoho medailí a jsou i držitelé evropských i světových titulů.

Při příležitosti jeho 70. narozenin mu udělil Výkonný výbor ČSTV medaili za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu. Medaili mu předal předseda Okresního sportovního sdružení ČSTV v Písku Ladislav Černohorský.