Po krátkém jednání s místostarostkou Písku Hanou Rambousovou se Dominic Di Gironimo vydal se svým doprovodem na inspekční cestu po sportovištích a ubytovacích zařízeních, která budou sloužit výpravám jednotlivých zemí v roce 2012 při mistrovství světa v hokejbale hráčů do 20 let.

Při této příležitosti poskytl Dominic Di Gironimo Píseckému deníku následující rozhovor.

Můžete říci, co je hlavním cílem této vaší cesty do Písku?

Hlavním cílem je návštěva města, které bude za dva roky hostit aktéry hokejbalového mistrovství světa hráčů do dvaceti let. Mým prvním úkolem bylo setkání s paní místostarostkou, poté se pojedu podívat na stadion a projdu si město, abych viděl, jaké je zde celkové klima a prostředí směrem ke sportu.

Co rozhodlo o tom, že se světový šampionát bude konat právě v Písku?

Jednak to jsou velmi dobré technické podmínky a celkové vybavení, které je zde možné využít. A také důvěra v organizační výbor šampionátu a ve schopnosti místních hokejbalistů uspořádat akci na takové úrovni.

Klíčovým faktorem pro konání tohoto mistrovství je velká podpora města Písku sportu a podobným aktivitám. Velice důležité je propojení s mládeží a propagací hokejbalu směrem k dětem.

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s českým hokejbalem?

Zkušenosti mám jen ty nejlepší. Českomoravský svaz hokejbalu patří k nejlsilnějším svazům. Má velké zkušenosti, výborné zázemí a také po stránce sportovních výkonů představuje špičku. Českomoravský svaz je jedním z pilířů pro činnost mezinárodní federace.

Přinese světový šampionát v roce 2012 nějaké zásadní novinky?

Novinky či případné změny lze očekávat spíše v oblasti mimo vrcholový sport, ale o to budou pro nás důležitější. Bude to soustředění se na propagaci hokejbalu u mládeže a dětí. Jedním z bodů mého jednání s paní místostarostkou byla například i výměna mezi školami z Kanady a Písku.

Cílem je, aby se děti seznámily nejen se sportem, ale aby se co nejvíce dozvěděly o druhé zemi. V tomto smyslu budu také hovořit doma v Kanadě, abych získal nějaké kontakty pro další jednání.

Patří hokejbal k těm populárnějším sportům v Kanadě?

Stejně jako v Česku, tak i v Kanadě patří hokejbal k vrcholovým sportům, hlavně co se týče členů v kolektivních sportech. A můžu říci, že patří k nejrychleji rostoucím týmovým sportům u nás.

Co od hokejbalového mistrovství světa dvacetiletých v Písku očekáváte?

Já od tohoto mistrovství očekávám vysoký standard, který vždycky v České republice byl a je, ať už se jedná o současný šampionát kategorie hráčů U16 a U18 v Mostě, nebo turnaje, které se před tím konaly v Plzni a Litoměřicích. Vysoký standard turnaje je důležitý hlavně pro tyto mladé hráče, pro které je turnaj na takové úrovni celoživotní zkušeností.

Měli by poznat něco nového a zajímavého, o čem by pak mohli po návratu domů vyprávět svých nejbližším a známým, především za účelem rozšíření zájmu o hokejbal v jejich domovských zemích.