Celý ceremoniál se odehrál v Rytířském sále Prácheňského muzea.

Starosta Sládek vyzdvihl úspěchy v dosavadní Tomášově kariéře, poděkoval mu za vzornou reprezentaci Písku a zároveň i popřál hodně úspěchů do další sportovní činnosti.

Poté předal Tomášovi skleněnou broušenou mísu se znakem města, krásnou barevnou publikaci, kravatu a květiny.

Následně se Tomáš Verner podepsal do Pamětní knihy města Písku. Po slavnostním přípitku se starostou, přítomnými zastupiteli města a svojí rodinou, pak Tomáš trpělivě pózoval fotografům a odpovídal na zvídavé otázky novinářů.