Atletika nemá jenom běhání. V atletice je možné se uplatnit při skocích do dálky, do výšky, trojskoku či skoku o tyči. Dále tento sport nabízí silové disciplíny – hod diskem, oštěpem, kladivem, nebo vrh koulí, a v neposlední řadě běh přes klasické překážky od 100 metrů do 400 metrů a dlouhé překážky od 1500 do 3000 metrů.

Atletický stadion, který v Písku nedávno vyrostl, je jeden z nejhezčích v Jihočeském kraji. Proto zveme nejen širokou veřejnost, děti se svými rodiči, ale i veškerou školní mládež, aby se všichni přišli podívat a vyzkoušet si přenádherný pocit při pohybu na umělém povrchu, kterým je písecký stadion pokrytý.
Pravidelně každé pondělí, středu a pátek, vždy od 16.00 do 18.00 hodin, můžete přijít a vyzkoušet si jednotlivé disciplíny pod odborným dohledem přítomných trenérů atletického odddílu.

K návštěvě stadionu jsou zváni nejen Písečáci, ale i široká veřejnost z celého píseckého regionu.