Turnaje, jehož garantem byl obecní úřad Písečné, se zúčastnilo celkem sedm družstev. Vítězem se stal tým Mladeš I., na druhém místě se umístilo družstvo Axlíci a třetí skončilo družstvo Topoly.

V rámci doprovodné akce si mohli jak hráči, tak i diváci vyzkoušet hru metaná, což bylo ve velké míře využito. Občerstvení účastníků turnaje i diváků bylo zajištěno prostřednictvím hospody Na kovárně, paní Jany Chalupové s rodinou, za což jim patří poděkování.

Lenka Sigmundová