Seminář byl zaměřen na děti i dospělé. Z Milevska se semináře zúčastnili Michal a Ondřej Polaneckých z oddílu AKJ Panthers. Velký důraz byl zaměřen právě na výuku dětí, kde se procvičovalo uklidnění nepříjemné situace, reakce na šikanu, deeskalování krizové situace, krizová komunikace, postoj a zachycení první agrese.

Na závěr se konalo  procvičení v modelových situacích s blackmanem (útočník obalený chrániči za všech stran pro simulaci obrany plnou silou).

I když byla snaha s dětmi pracovat v co nejvíce uvolněné atmosféře, závěrečné simulace skutečných napadení a útoků s určitou dávkou agresivity ne každý psychicky ustál. A to se semináře účastní hlavně trénovaní cvičenci s fyzickou zdatností.

V současné době všech možných útoků na děti je víc než užitečné absolvovat podobné semináře, které se nezaměřují jen na cvičení, ale i na psychologickou průpravu a dále pak předávat získané informace dětem v rámci oddílu v Milevsku.

MICHAL POLANECKÝ