Z podniku se přihlásilo skoro 100 lidí včetně dětí, společnost hradila za Faureciány startovné a za každý uběhnutý kilometr dala 50 korun na vybrané účely. Loni to bylo pro Radímka Koubka.