Jubilantka většinu svého života věnovala dobrovolné činnosti v tělovýchově a sportu, především jako cvičitelka žen v protivínském odboru, zúčastnila se mnoha významných tělovýchovných i sportovních soutěží či akcí. Se svými svěřenci rovněž dosáhla množství výborných umístění na všech stupních sportovních a tělovýchovných soutěží.

Významnou epizodou v jejím sportovním životě byla i dlouholetá funkcionářská činnost v okresních či krajských organizacích, především jako předsedkyně současného Regionálního centra "Písecko".

Nyní již Čestná členka Okr. výkonného výboru Regionálního centra Písecko má plno aktivit, a je plně vytížena, i v současnosti. Její velkou radostí jsou především pravnoučátka, nádherná šestiletá dvojčátka, která vždy, když mají přijet na návštěvu, netrpělivě očekává. Nedá však dopustit ani na svou chloubu, tou je její zahrada.

K jejímu životnímu jubileu jí popřáli i současní a bývalí členové Okresního výkonného výboru Regionálního centra Písecko při jejich okresním zasedání v Písku v úterý 28. května 2019. Za dlouholetou činnost ji poděkovali kytičkou a věcným dárkem.

Josef Fuka