Krajského jednání jihočeských atletů se zúčastnili delegáti z jihočeských atletických oddílů a členové výkonného výboru Jihočeského krajského atletického svazu.

Mezi delegáty byli Pavel Fleischmann ze Sokola Milevsko a Josef Fuka, který zastupoval TJ Chyšky.

Valnou hromadu vedla manažerka Jč KAS Monika Pincová z VS Tábor. Ta přivítala všechny delegáty z jihočeských atletických oddílů.

Po schválení programu Valné hromady, jednacího řádu a pořadu zasedání si delegáti zvolili pracovní předsednictvo ve složení Pavel Novák, Tomáš Najbrt, Monika Horáčková, Monika Pincová, Luděk Vacek a Václav Tipka.

Zprávu o činnosti jihočeské atletiky za rok 2018 přednesl předseda Jč KAS Pavel Novák, který mimo jiné pochválil vyhodnocení ankety nejlepších atletů Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Hospodářka Jč KAS Monika Horáčková přednesla zprávu o hospodaření Jč KAS za rok 2018 s kladným hodnocením.

Svou zprávu měl i revizor Jč KAS Milan Prášil, který kladně hodnotil vedení účetnictví a hospodaření hospodářky Jč KAS.

Zprávu o činnosti Sportovního centra mládeže v Jihočeském kraji přednesl Tomáš Najbrt ze Sokola ČB, který zhodnotil činnost SCM za rok 2018 a informoval přítomné delegáty o tom, kolik atletů je v SCM zařazeno, kolik získali medailí z MČR a vyzdvihl úspěšná vystoupení exmilevské atletky Adély Záhorové, Matyáše Jánského a Tomáše Kratochvíla na vrcholných mezinárodních akcích.

Zprávu komise rozhodčích Jč KAS přečetl předseda rozhodčích Luděk Vacek. Připomenul stálý nedostatek rozhodčích na závodech.

Zprávu Soutěžní komise přednesl krajský statistik a předseda STK Václav Tipka. Vyhodnotil soutěže jednotlivců a zmínil se o vypsaných grantech na jednotlivé atletické soutěže. V hodnocení krajského přeboru družstev dále seznámil s počty zúčastněných družstev v jednotlivých věkových kategoriích a s jejich vítězi.

Tipka hovořil i o přípravě jednotlivých akcích, které proběhnou v tomto roce. Letos je do soutěže družstev v kraji zapojeno o čtyři družstva více než loni.

Po té delegáti zvolili své zástupce na Valnou hromadu Českého atletického svazu, která se uskuteční 7. dubna v Nymburku. Stali se jimi Václav Tipka, Pavel Novák, Josef Fuka a Ivan Čuřín.

V diskusi vystoupili někteří delegáti se svými příspěvky a dotazy. V závěru bylo Valnou hromadou přijato Usnesení, které tlumočil Tomáš Najbrt.