Závodníci budou soutěžit v relativně dlouhých cestách bez možnosti nácviku, o pořadí rozhodne dosažená vzdálenost. „Finálová kola se lezou stylem on sight, což je snad nejčistší lezecký styl, jakého lze dosáhnout. U on sight přelezů lezec cestu dopředu nezná, neviděl ji nikoho lézt. Neví, kde jsou chyty, nezná sekvenci kroků," přibližuje Pavla Blažková z Lezeckého centra LezeTop.

Z jejích slov je jasné, že se jedná o lezení jen s pomocí vlastní síly k postupu tato disciplína má nejblíže ke skalnímu lezení. Pro všechny diváky je vstup zdarma. „Závodit by mimo jiné měli i takoví lezci, jakými jsou Adam Ondra či Lucka Hrozová," doplnila Pavla Blažková.

Chyšečtí plánují turnaj ve florbale

V termínu 28. října uspořádá florbalový oddíl při odboru ASPV TJ Chyšky turnaj O pohár Čertovy hrbatiny. Zájemci se mohou přihlásit a turnaje zúčastnit. Přihlášky a více informací na emailu: fuka.josef@seznam.cz.