Jednadvacátý ročník triatlonu v Tálíně na Písecku je součástí Jihočeského poháru v triatlonu. Jedná se o soutěž otevřenou široké veřejnosti. Na start se tak po předchozí registraci může vedle aktivních sportovců postavit „kdokoli". „Závodit může každý, kdo splní podmínky Jihočeského triatlonu. Pro dětské kategorie platí pravidla Junior Cupu," uvedl tajemník pořádajícího Triatlon Teamu Tálín Jaroslav Hronek.

Do Tálínského rybníka se účastníci hlavního závodu vrhnou úderem čtrnácté hodiny. Po absolvování sedm set metrů dlouhé plavecké trati je čeká čtyřiadvacet kilometrů na kole a šest kilometrů běhu. Sportovní část celodenní akce uzavře v 17 hodin vyhlášení výsledků hlavního závodu a předání cen před Tálínskou hospodou. Tečku za programem pak udělá taneční zábava.

„Hlavním smyslem ČEZ Triatlonu Tálín 2015 nejsou jen špičkové výkony, ale především snaha spojit dohromady co nejvíce lidí se zájmem o sport, ať jde o registrované, či zcela rekreační sportovce. Své místo zde proto mají všechny věkové kategorie i tělesně postižení," konstatovala starostka Tálína Jana Študentová.

Tálín je obcí sportovně i kulturně mimořádně aktivní. Fungují zde dva úzce spolupracující sportovní kluby zaměřené na triatlon, duatlon, tedy na plavání, atletiku a cyklistiku. Zdejší závody jsou součástí Jihočeského poháru v triatlonu, duatlonu a Junior Cupu i osmidílného seriálu závodů „Sport Tálín 2015". Nezaostávají ani dobrovolní hasiči, kteří jsou vedle plnění své bezpečnostní role tradičním motorem společenského života v obci. Akcí různého druhu a rozsahu se v Tálíně ročně uskuteční přibližně tři desítky.

„Podpora Skupiny ČEZ má pro nás obrovský význam. Jsme malá obce a náš rozpočet je tak omezený, že bez příspěvků Oranžového roku bychom v tomto rozsahu vůbec nebyli schopni tyto závody pořádat. Například triatlon se musí konat na plně uzavřené trati, k tomu je třeba projekt, dopravní opatření, pořadatelský dohled a podobně, což samozřejmě stojí peníze," připomněla starostka.

Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ letos v rámci projektu Oranžový rok 2015 finančně podpořila konání sportovních akcí v Tálíně částkou 155 tisíc korun. Jedná se například o Tálínský duatlon, Triatlon Tálín, Václavský turnaj v nohejbalu a Tálínskou desítku. „Tato podpora nám každoročně umožňuje zajistit vysokou úroveň pořádaných závodů pro všechny věkové kategorie účastníků z řad dětí, dospělých i hendikepovaných sportovců," doplnila starostka.

Tálín je za svou činnost také již téměř pravidelně oceňován. V roce 2010 například získal v soutěži Vesnice roku „Modrou stuhu" za společenský život v obci, což lze vzhledem k velikosti obce s necelými dvěma sty obyvateli považovat za velice významné ocenění. O dva roky později Tálín vybojoval „Bílou stuhu" za práci s mládeží a „Cenu hejtmana Jihočeského kraje" Jiřího Zimoly v kategorii „Zelená obec" za provedené komplexní úpravy tálínské návsi. V roce 2013 na konto obce přibylo „Čestné uznání za úspěšnou revitalizaci návesní požární nádrže" a v loňském roce „Čestné uznání za podporu sportovní činnosti Sboru dobrovolných hasičů".