Soutěžní družstva jsou rozdělena do dvou kategorií, a to na první stupeň (žáci 1. – 5. ročník ZŠ) a II. stupeň (žáci 6. – 9. ročník ZŠ). Soutěž je postupová a vítězná družstva se mohou dostat až do národního kola. Tato soutěž je určená pro pětičlenná družstva, která soutěží u reálně namaskovaných poranění, u kterých se snaží poskytovat laickou první pomoc s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků.

V Písku jdou však ještě dál. Současně se soutěží mladý zdravotník, která se konala 13. května, se uskutečnil i 11. ročník soutěže Mladý záchranář – dokaž, že umíš. Pořádal ho územní odbor Písek a hasičský záchranný sbor JčK pod vedením Daniela Fošuma. Zde se děti utkaly v šesti disciplínách, kde se prokazovala jejich znalost z požární ochrany, ochrany obyvatelstva a topografie, ale zároveň i šikovnost v dovednostních disciplínách, jako jsou hod granátem nebo stříkání na terč džberovou stříkačkou.

A zároveň proběhlo vyhlášení kategorie Všestranný mladý záchranář okresu Písek 2019, kde se prolínaly výsledky obou soutěží. Garantem je Aleš Kudlák, vedoucí z úřadu ochrany obyvatelstva Písek. Vítězné týmy převzaly poháry a medaile z rukou místostarosty města Písek Ondřeje Veselého a poslankyně PSP ČR a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Radky Maxové, která měla možnost si s vedením města prohlédnout jednotlivá stanoviště a byla velice překvapená, jak dobře jsou děti na soutěž připravené.

Soutěže se účastnilo na 150 dětí v 25 družstvech. Zajímavé na této soutěži je i to, že děti, které se těmto činnostem věnují, si často volí podobné profese. Proto zde máme i mnoho dobrovolníků a členů ČČK, kteří dnes pracují jako zdravotníci, záchranáři nebo jsou aktivními dobrovolnými hasiči. Za několik posledních let si své prvenství v této soutěži udržují žáci ze ZŠ Kluky pod vedením Jitky Šefránkové, která se této záslužné činnosti věnuje mnoho let a jak samá říká: „Je velice důležité učit věci, které v praxi dávají smysl, na poučky nás tu neužije.“

Velké poděkování patří nejen dětem, které se snaží zdokonalovat ve svých znalostech, ale poděkování patří i všem dobrovolníkům, žákům ze SOŠ a SOU Písek a žákům z 2B ze SZŠ Písek, dobrovolným hasičům a hasičům města Písek. Velký obdiv také patří i učitelkám a vedoucím oddílů, kteří ve svém volném čase vedou zdravotnické kroužky a Lukáši Nebesovi, který jako hlavní rozhodčí měl celou akci v režii. Účastníci soutěže si odvezli nejen nové zážitky, ale i mnoho dárků a upomínkových předmětů.

Výsledky:

Mladý zdravotník

mladší kategorie:

1. ZŠ Kluky B

2. ZŠ Kluky A

3. ZŠ J. Husa Písek D

starší kategorie:

1. DDM Milevsko A

2. ZŠ J. Husa Písek B

3. 3. Místní skupina ČČK

Mladý záchranář – dokaž, že umíš

mladší kategorie:

1. ZŠ Kluky A

2. 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko B

3. ZŠ J. Husa Písek C

starší kategorie:

1. ZŠ J. Husa Písek B

2. ZŠ J. Husa Písek A

3. DDM Milevsko A

Všestranný mladý záchranář okresu Písek

mladší kategorie:

1. ZŠ Kluky A

2. ZŠ Kluky B

3. ZŠ J. Husa Písek C

starší kategorie:

1. ZŠ J. Husa Písek B

2. DDM Milevsko A

3. ZŠ J. Husa Písek A

Petra Vítková, ředitelka OS ČČK Písek