Jubilantka je zasloužilou osobností v tělovýchově a držitelkou Zlaté medaile dr. Miroslava Tyrše. Helena Dušková z Bernartic se věnuje cvičitelské práci od svých osmnácti let. Po skončení jedenáctileté střední školy v Milevsku absolvovala cvičitelské školení III. třídy VG (všeobecné gymnastiky) a vedla cvičení žen. S nimi nacvičovala všechny spartakiádní skladby žen v odboru ZRTV (Základní a rekreační tělesné výchovy) v Bernarticích a doprovázela je až do Prahy. Po roce 1990 se zúčastnila nácviku skladeb pro tři gymnaestrády a slety.

Svoji cvičitelskou kvalifikaci rozšířila o RD (rodiče a děti) a PD (předškolní děti), když měla svoje děti a vedla oddíl RD (rodiče a děti). Potom přešla i k žákyním.

Nepracovala jen jako cvičitelka, ale zapojila se i do organizátorské práce. V TJ Sokol Bernartice byla dlouhá léta členkou hlavního výboru, byla předsedkyní odboru ASPV (Asociace Sportu pro všechny) v Sokole Bernartice, v okresním výboru svazu ZRTV (základní a rekreační tělesné výchovy) byla členkou od roku 1975 a dále pracuje jako čestná členka ve VV (Výkonný výbor) RC (Regionálního centra) Písecko, byla i členkou VV (Výkonného výboru) Jč KASPV (Jihočeské Krajské Asociace Sportu pro všechny). Byla i aktivní členkou komise CPP (Celodenního pobytu v přírodě ) Jč KASPV, komise rekreačních sportů a komise seniorů.

Celý život pracovala v ZVVZ (Závody na výrobu vzduchotechnického zařízení) Milevsko, kam dojížděla z Bernartic. Vychovala tři děti a teď se těší z vnoučat, které také vede ke sportu. Jejími koníčky je hlavně pohyb, cyklistika, turistika, lyžování a všechny pohybové aktivity v tělocvičně.

Stará se vzorně o svoji zahrádku a kytičky. Chtěla by toho stihnout moc, ale na všechny zájmy a záliby se jí nedostává času. Členové VV RC Písecko jí přejí do další činnosti hodně zdraví a času.

Josef Fuka