Škola a dětský domov v Přestavlkách tedy navázaly spolupráci s atletickým oddílem TJ Chyšky, přičemž trenérkou kroužku se stala učitelka Michaela Vanišová.Ta absolvovala víkendové školení v Nymburku a získala kvalifikaci na trenérku atletické přípravky.

Členové nově vzniklého kroužku již mají za sebou účast na několika závodech v regionu. Po Mikulášském běhu v Čimelicích jsme vyzpovídali trenérku Michaelu Vanišovou.

V historii chyšecké atletiky jste první trenérkou. Můžete se v krátkosti představit?
Jsem řadová učitelka, kterou jednoduše baví pracovat s dětmi. Proto se pro ně snažím udělat maximum i ve volném čase. Vedu již dramatický kroužek a nyní také atletickou přípravku.

Jak vznikla myšlenka založit atletický kroužek?
S nápadem přišla kolegyně Marie Fuková, která je členkou TJ Chyšky. Líbí se mi cíl kroužku, kterým je podpora dětí ke kvalitnímu trávení volného času a vedení ke sportu.

Kolik má atletický kroužek členů a jak často trénujete?
Navštěvuje ho šestnáct dětí různého věku, schopností a dovedností. Spojuje je zájem o sport. Scházíme se každé pondělí na asi hodinu a čtvrt.

Baví to děti?
Zdá se, že jsou spokojené. Dodržují pravidla a vzájemně se podporují. Snad jim to vydrží.

Co byste si přála jako trenérka v příštím roce?
Přála bych si, aby děti na sobě nepřestávaly pracovat, pomáhaly si a pěstovaly kamarádské vztahy.