Jakou má společnost náladu? Pohled na zprávy z naší republiky, Evropy a celého světa mnoho radosti nepůsobí. A to nemluvím o diskusích na sociálních sítích. Egyptolog Miroslav Bárta rozvinul a zpopularizoval teorii zákonitosti růstu a kolapsů civilizací. Ta se dá v mnoha případech uplatnit i na úrovni organizací či profesních komunit.

Nárůst nedůvěry v elity, nárůst administrativy, ztráta respektu k „vyšším“ myšlenkám za hranicí konzumu a pohodlí, ztráta společného programu, rozpad společenské smlouvy atd., to vše v rámci více než blbé nálady až po onu krizi. Ta vede často bolestnou cestou k resetu celého systému.

Zkoumání „plavců“

Technické a technologické možnosti se vyvíjejí, ale společenské jevy, zdá se, neúprosně cyklují. Co je hnací silou cyklení? Přispívá k němu napětí mezi rychle rostoucím počtem těch, kteří se v (každém) systému rychle naučí šikulovsky „chodit“, a těmi, jichž ubývá a kteří jsou ochotni systém udržovat v chodu při zachování přiměřených etických brzd?

S podbarvením frustrované menšiny, která by i třeba systém také ráda „podojila“, ale ostatní ji už předběhli, a proto aspoň huláká na ulici? Není to neúprosné civilizační cyklení tedy důsledkem toho, že složení pohnutek jednotlivých skupin je vlastně stále stejné a jejich rozložení ve společnosti se moc nemění?

Tyto otázky si kladou a snaží se je kompetentně zodpovídat především kolegové společenští vědci. Ale nestálo by za to přidat i trochu biologie a pustit se do věci interdisciplinárně? Přidat genetickou lustraci? Velmi zajímavou skupinou ke studiu spektra geneticky podložených vloh by mohli být „úspěšní plavci“.

Aleksi Šedo
je přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK.

Ti, kteří provzlínávají směrem k úspěchu mezi systémy. Schopni rychlé proměny a přechodů mezi názory, skupinami, partajemi, konfesemi… Většinou nebývají primárními hybateli, někdy se podílejí i na likvidaci první generace vůdců změny, ale nemají problém s „novými prostředky v nové době“. Zpravidla se s daným systémem příliš sentimentálně neidentifikují, ale ke své pozici lnou a za svými cíli jdou efektivně. Představují vlastně přenos infekce a zárodek budoucích potíží systému, do něhož prosublimovali.

Samozřejmě že i tato skupina je vnitřně heterogenní od charismatických borců, kteří dokážou dostatečně a dlouhodobě zblbnout široké, třeba voličské publikum, až po drobné oportunistické šmejdy lokálního významu.

close info Zdroj: Deník zoom_in Příprava soutěže o grantový vědecký projekt vyžaduje ovšem kromě vlastní hypotézy, prokázání kvality a kompetence týmu badatelů, popisu metod a experimentální skupiny také relevantní předběžné výsledky a v případě genetických studií i informovaný souhlas dárců biologického materiálu a povolení etické komise. Sestavit skupinu pro náš projekt by až tak těžké nebylo, ale jak to bude s tím souhlasem, to vážně nevím…

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.