Pro většinu obyvatel, pravidelných návštěvníků městské slavnosti, je to dobrá zpráva: Tato významná kulturně–společenská akce se bude konat i příštím roce a pořadatelem bude Centrum kultury Písek (CKP).

Ještě po zasedání zastupitelstva 16. září se nad slavností vznášel otazník. Zastupitelé se neshodli na tom, že pořadatelem by na základě výsledků výběrového řízení měla být pražská Agentura TFC a nepřijali ani žádné jiné usnesení.

Rozhodnuto bylo až na posledním zasedání den před komunálními volbami. Zastupitelé neschválili přidělení grantu pro Agenturu TFC a pověřili pořádáním městské slavnosti Centrum kultury Písek, což také doporučila kulturní komise rady města.

Otázka, zda se slavnost bude konat každoročně, jak to požadovala většina účastníků ankety nebo zda bude zvolen jiný časový harmonogram, zůstává ještě otevřená.

„Rozhodnutí o vrácení pořádání městských slavností centru kultury vítám. Organizátory třech posledních slavností byly komerční subjekty, a proto, byť s dobrými úmysly, vždy musely hledět především na zisk. Tento zisk, který centrum kultury jistě dokáže se svými zdroji vytvořit, může být v budoucnu příjmem do městského rozpočtu a mohl by ulevit například už tak napjatému grantovému systému. Vítal bych také větší důraz na spolupráci píseckých spolků a sdružení, aby se slavnosti staly součástí kulturního podhoubí v Písku, prostě Písečáci Písečákům,“ uvedl člen kulturní komise Tomáš Franců ml.

Na přípravu slavnosti je poměrně málo času. I když zatím není známo, kolik uvolní město peněz ze svého rozpočtu, centrum kultury již začalo s rámcovou přípravou. Chce vrátit historično tak, jako to bylo v počátcích obnovené slavnosti.

„V každém případě zapojíme domácí organizace, soubory a spolky, jako je Divadlo Pod čarou, základní a střední školy, základní umělecká škola, taneční soubory, kapely a další. Předpokládáme, že jednotlivým subjektům přidělíme určitá prostranství, kde připraví tématicky zaměřený program,“ uvedl ředitel CKP Ctirad Havel.

Podle finančních možností bude CKP usilovat o to, aby každý den slavnosti byl v programu tahák v podobě profesionálního umělce či kapely. Hodně se diskutuje také o možném spojení nebo propojení dvou velkých a finančně dosti náročných akcí – slavnosti a Cipískoviště.

„Zvažujeme i tuto variantu s tím, že bychom z Cipískoviště vybrali akce, které nejvíce oslovují veřejnost, jako jsou sochy z písku nebo závody dračích lodí,“ informoval ředitel CKP.

Tomáš Franců je ale jiného názoru. „Městské slavnosti mají v Písku svou historii a spojení s Cipískovištěm se mi nezdá jako dobrý nápad. Spíše bych Cipískoviště vrátil do rytmu jeho skromnějších začátků, aby se jeho příjemný duch nevytratil a my abychom v dnešní době nutných úspor neměli v Písku zbytečně dvě megaakce,“ myslí si Tomáš Franců.