Naštěstí pro vandaly nejsme ve středověku, ani v zemi, kde právní (ne)řád má úplně jiné zásady.

Od utnuté ruky tedy ustupuji, ale od tvrdého potrestání vandalů rozhodně ne.

Vždyť bezostyšně ničí práci druhých a náprava často stojí velké peníze. Teď nemám na mysli jen zničené průchody v centru Písku, ale i nové fasády historických domů nebo třeba nedávno otevřenou zastávku v Budějovické ulici. Pokuty jsou na vandaly málo.

Vyřešila bych to jednoduše: Dala bych jim do ruky náčiní a museli by všechno uvést do původního stavu. U mnohých by to zabralo, jenom mám obavy, že někteří ochránci lidských práv už na mne v tuto chvíli dělají ty,ty, ty.