Blíží se 5. červen – vyhlášený již od roku 1972 jako Světový den životního prostředí. Ironií osudu však je, že 17. dubna rada města Písku na svém zasedání v usnesení č. 282/ 08 sděluje, že trvá na projektu rekonstrukce komunikací sídliště Portyč.

Řada občanů zde žijících nesouhlasí s navrhovanou úpravou, což vyjádřili v petici i svými podpisy. Tu vzala rada na vědomí. Tato úprava totiž místo ochrany zeleně ve skutečnosti znamená zničení té stávající. V zahraničí chrání každý kousek zelené plochy, ale Na Stínadlech se budou trávníky „ukrajovat“ a místo nich se bude betonovat.

Snad aby výraz „betonová džungle“ odpovídal pravdě co nejvíc. Zřejmě je tu zeleně nadbytek a pak také – příliš představitelů tu nebydlí, takže o kus trávníku méně…

Překvapuje nás i postoj odboru životního prostředí. V mnoha případech nešetří pokutami za ničení zeleně, avšak k navrhované úpravě nevznesl jedinou námitku.

Také nechápeme, proč jsou tedy občané vyzýváni veřejnou vyhláškou, aby se k danému řešení regenerace sídliště vyjádřili, aby sdělili své návrhy, připomínky a námitky (to jsme učinili), že jinak k nim později nebude přihlédnuto, což je ve výsledku úplně zbytečné, protože Rada města na svém návrhu nemíní nic měnit. Zřejmě také stál nemalé peníze a přece nebude utrácet za nové zpracování.

A pokud si přečteme složení členů výboru pro přípravu integrovaného plánu rozvoje sídliště Portyč, tak bohužel stále platí– o nás, bez nás.

Obyvatelé ulice Na Stínadlech
Písek

Do diskuze k tématu se můžete připojit i vy, přímo zde pod títmo článkem nebo nám svůj názor můžete

zaslat na e-mail: reporter.pisecky@denik.cz