I když jsem pobýval ve více městech, nikde jsem se však nesetkal s takovou atmosférou, jakou jsem pocítil na Václavském předměstí v Písku. Známkou jedinečnosti byla i pozvánka osadního výboru na předvánoční schůzi.

Co to je „osadní výbor“? Výbor trampské osady mého mládí? Ne, s tím to nemá nic společného. Ale otevřená diskuse s duchem trampských osad ano. Osadní výbor se vzorně staral nejen o přítomné osadníky, ale rovněž o diskusi. Dokladem toho byla další – jarní schůze s vyjádřením k diskutovaným problémům.

Jednou z nejtíživějších otázek je spojení s městem jedinou ulicí, kde není právě nejvhodněji řešeno přemostění železnice a sjezd zatáčkou na dálnici.
Dalším problémem je úzký chodník pro pěší, který je pouze na jedné straně mostu, přestože je jediným spojením s městem a nákupními centry. Velké supermarkety jako je např. Kaufland nebo Tesco jsou pěšky prakticky nedostupné z důvodu neexistence chodníků podél vozovky. Neopominutelným problémem je rovněž vytížení hlavní ulice kamiony.

Jedním z projednávajících řešení je zákaz projíždění touto ulicí těžkými nákladními vozy. Značka zákaz vjezdu by byla umístěna již na odbočce v Kbelnici.

Jiným řešením je stavba nové silnice do Strakonic na severní straně Václavského předměstí, která by byla přínosem rovněž pro nově budovanou severní část. Doufejme, že se pro toto řešení „najdou“ potřebné investice v dohledné době.

Osadnímu výboru patří dík za starost a péči o „osadu“ a možno si jen přát, aby jejich snahy o zvelebení našly patřičné pochopení a pomoc i na vyšších institucích.

Valdemar Färber, Písek