Poslední dobou mě kontaktuje řada lidí, i těch, které v podstatě mnoho neznám, jaké mám zase problémy se soudy. Že to ví z novin. Mohu všechny ujistit, že jsem nespáchal žádný hrdelní zločin, ale jako bývalý starosta a zastupitel Putimi už řadu roků poukazuji na podivnosti kolem státních dotací.

Obec Putim po povodních v roce 2002 požadovala a obdržela přes 50 milionů korun z veřejných zdrojů na obnovu povodní údajně poškozeného majetku (nikoliv majetků občanských). Nezvratným faktem je, že obec na svém majetku neutrpěla žádné skutečné škody a získané peníze byly využity k mnohonásobně předražené prosté obnově majetku, jak jsem opakovaně informoval dříve i v místním tisku.

Nejlepším rozřešením je návrh na potrestání toho, kdo na podle mého názoru podvody poukazuje. Vše, co jsem kdy napsal i v opozičních novinách, které pro putimské voliče vydávám, plně obhájím. Ostatně to nebude poprvé. Před lety mě žaloval také bývalý starosta a nakonec byl sám odsouzen pro zneužití pravomocí.

Ke svému postupu mám mandát svých voličů, kterým předkládám i výsledky své práce, a podporují mne. Vítám také zájem médií o celou záležitost, i dalších zejména neziskových organizací.

Nemoci, zvláště ty rizikové a dlouhodobé si nikdo neplánuje a musí je ustát. Podle nejvyšší právní normy má každý občan práco na řádný soudní proces, což zaručuje stejné podmínky pro všechny účastníky řízení, tedy i zdravotní.

Jsem přesvědčen, že se opět plně úspěšně obhájím v blízkém termínu, který rád zveřejním. V žádném případě není v mém zájmu celou záležitost protahovat.

Josef Hanus, zastupitel v Putimi

 

 

Pozn. redakce: Několik kontrol, které byly vyslány na Obecní úřad v Putimi, neshledaly žádné podvody, ani neoprávněné použití finančních prostředků.
Obec podala na Josefa Hanuse žalobu za pomluvy. Soudní jednání bylo několikrát odročeno s ohledem na nemoc podezřelého Hanuse. Teprve rozhodnutí soudu v závěrečném rozsudku vnese do kauzy jasno.