Stručně a jasně. Zbaveno emocí a zbaveno ideologie. Čistá ekonomie. Čistá bilance přínosů a nákladů. Přijetí eura je pro Českou republiku nesmyslné a poškozující. A toto jsou důvody:

Zaprvé zvýšení cen způsobené zaokrouhlováním. To je nejméně podstatné až nepodstatné, protože se jedná jen o přechodný jev. Přesto je to argument, který je odpůrci eura zmiňován nejčastěji. Škoda, protože se tím odpůrci eura zbytečně střílí do vlastní nohy, jelikož zdůrazňují málo podstatné nevýhody, aniž by citovali nevýhody nejpodstatnější.

Zadruhé cca 80 % obyvatel euro odmítá. To je již mnohem relevantnější. Politici jsou služebníci lidu, nikoliv naopak. Odvážit se jít proti vůli zhruba čtyř pětin lidi je přinejmenším drzé.

Markéta Šichtářová
je ekonomka a publicistka

Zatřetí existují dva hlavní, takzvané konvergenční kanály, tj. mechanismy sbližování naší země se západní Evropou: cenová hladina a kurz. Zrušením jednoho (kurz) přeneseme transmisi plně na druhý (cenová hladina). Tím v řádu jednoho až dvou desetiletí vytvoříme chronicky zvýšenou inflaci neboli jakýsi syndrom jižanských zemí. Současně s tím v důsledku chronicky vyšší inflace dojde k dlouhodobému poklesu či zpomalení růstu reálných mezd. Nominální mzdy sice zrychlí růst, ale i tak rostou pomaleji než inflace, takže dochází k reálnému chudnutí obyvatelstva navzdory zdánlivému růstu mezd. Tato chronická inflace je mnohem podstatnější než inflace zmíněná v bodě jedna, způsobená zaokrouhlením, a má výrazně víc devastační důsledky.

Začtvrté důsledkem chronicky zvýšené inflace je potřeba vyšší úrovně úrokových sazeb než ve zbytku eurozóny. Vyšší úrokové sazby jsou ale nedosažitelné, protože se s eurem vzdáme autonomní monetární politiky. Nižší než optimální úroveň úrokových sazeb výrazně usnadňuje vládě zadlužení, takže dochází k chronickému zhoršování veřejných financí. Statistika ukazuje ve všech zemích, které přijaly euro, principiální růst zadlužení. Růst zadlužení rovná se zvětšování míry přerozdělování v zemi. A růst míry přerozdělování rovná se zvětšování veřejného sektoru na úkor soukromého. Víte, co bylo podstatou transformace v roce 1990? Jistě víte, přechod od socialismu k trží ekonomice. Dobře, ale co to znamenalo fakticky? Znamenalo to přechod od velkého (socialistického) státu k malému (tržnímu státu). Tedy jinými slovy: empirie dokládá, že přijetí eura zvyšuje zadlužení, tedy přerozdělení, tedy stát, tedy socialismus. Tedy se vracíme zpět. Nejen u nás. Statistika to dokládá v celé eurozóně.

Zapáté tím, že se zruší kurzový transmisní kanál, se rozejde produktivita práce a mzdový vývoj: Produktivita roste stále stejně, ale nominální mzdy zrychlí. V důsledku toho klesá konkurenceschopnost. Pokles konkurenceschopnosti nutí firmy konkurovat nikoliv kvalitou a vysokou přidanou hodnotou, ale nízkou cenou. To vede k likvidaci výrob s vysokou přidanou hodnotou a přesunu k výrobám s nízkou přidanou hodnou a vysokým podílem lidské práce (sklady, montovny). Neboli dojde k přechodu od ekonomiky švýcarského typu (kterou charakterizuje nízká inflace, vysoká přidaná hodnota, hi-tech, kvalifikovaná práce) k ekonomice jižanského až balkánského typu (kterou charakterizuje vysoká inflace, nízká přidaná hodnota, nekvalifikovaná lidská práce). Takže v horizontu jednoho až dvou desetiletí dojde k likvidaci naší tradiční průmyslové vyspělosti a neblahé strukturální změně ekonomiky.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Zašesté přijetím eura podstupujeme téměř jisté riziko zrušení hotovostního eura. A bezhotovostní euro je předstupněm k CBDC, tedy velmi nebezpečné digitální měně centrální banky. Nikoli faktické používání, ale pouhá existence a hypotetická možnost použití hotovosti je účinnou hrází proti měnové reformě (kdy centrální banka může přistoupit např. k likvidaci inflace zrušením části peněžní zásoby zavedením hluboce záporné úrokové sazby).

A zasedmé přijetí eura v podstatě znamená přijetí CBDC, které připravuje ECB. Jedná se o extrémně zneužitelnou technologii odpovídající logice čínských sociálních kreditů, která umožňuje absolutní elektronickou kontrolu nad identitou jednotlivce. Neexistuje záruka, že CBDC nebude pro čínský kreditní systém zneužita.

Ti, kdo volají po přijetí eura, šermují „odstraněním kurzového rizika a snížením transakčních nákladů“. Odstranění kurzového rizika je synonymem pro vypnutí kurzového transmisního kanálu, jehož důsledky jsem vám právě popsala. Ten, kdo volá po vypnutí transmisního mechanismu, krátkozrace vidí „odstranění kurzového rizika pro sebe“ a nevnímá strategicky, že dlouhodobě je podnikání z uvedených důvodů v ohrožení. Kdo volá po „snížení transakčních nákladů“, krátkozrace vidí ušetření pár drobných za konverzi a nevnímá strategicky, že CBDC je Velký Bratr.

Bylo by fér zmínit také výhody přijetí eura. Bohužel mě však žádné nenapadají. Plytkosti typu „snížení transakčních nákladů“ jsou jen plytkosti, nikoliv argumenty. Kdo chce, může totiž v eurech účtovat již dnes. Až na to, že zájem firem o to je zanedbatelný. Kdo nechce měnit peníze, může s sebou vozit platební kartu. Tvrzení, že bez eura nemáme v Evropě „dost silné slovo“, jsou pak vyložené zmatenosti. Nezdá se, že by Švýcarsko bylo bezvýznamnou zemí. Navíc to s oblibou tvrdí ti, kteří volají po vzdání se práva veta. Takže ještě jednou pro záznam: přijetí eura výhody nemá.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.