Po představení dětí matrikářkou Miladou Káplovou se svým programem vystoupily děti z místní základní školy, které také předaly maminkám květiny.

Starosta obce Petr Kápl slavnostně přivítal nové občánky: Evu Jedličkovou, Terezu Pekárkovou, Lilianu Šabatkovou, Filipa Kápla z Horního Záhoří a Sebastiana Kose z Jamného.

Rodiče pro své potomky převzali hodnotné dary a podepsali se do pamětní knihy obecního úřadu.