Jsou jimi Jan Pinta, kterého doprovodili rodiče Jan Pinta a Markéta Zemanová, dále Lukáš Mach rodičů Jany Hlaváčkové a Václava Macha,

Matěj Suk, s nímž přišli rodiče Jiří Suk a Zuzana Kovářová a sestra Johanka. Přivítaná byla i Leontýna Pavlíková rodičů Markéty a Martina Pavlíkových, se kterými přišel i její bratr Matyášek.

Ivana Šťastná