Starosta obce František Hašek ve svém úvodním proslovu přivítal nejen nově narozené děti a jejich rodiče a prarodiče, ale i další příbuzné. Program obohatilo kulturní vystoupení dětí z Mateřské školy v Oslově pod vedením ředitelky Jaroslavy Smolové. Následně se přítomní rodiče dětí podepsali do Pamětní knihy obce Oslov a starosta František Hašek jim v upomínku na tento den předal pamětní list, zlatý přívěsek, květiny a hračku - oslíka.

Nechybělo ani společné i samostatné fotografování. A protože pro některé děti byl program již únavný, krátkou závěrečnou řečí starosta obce celý slavnostní akt ukončil.

Vítání občánků v Oslově.

Přivítány byly tyto děti: Jana a Eva Vlčkovy, Kristýna Brožová, Mikuláš Hejpetr a Petr Bláha.

František Bořánek