Přivítáni byli: Jakub Kalina, Robin a Oliver Kočí, Bartoloměj Zeman, Vanessa Urbášek, David Krejča, Eliáš Beran, Jan Nožička, Martin Mendlík, Ester Klimešová, Alžběta Jircová, Nikola Brůžková, Natálie Hadačová.

Michaela Smrčinová