Na fotografii zleva jsou Nikol s rodiči Milanem a Martinou Podlipských se starším sourozencem Milánkem, Šarlota Sedlmajerová s rodiči Richardem Sedlmajerem a  Lenkou Hálovou, Jan Malý s rodiči Zuzanou Čandovou a Miroslavem Malým a starší sestřičkou Adélkou.

Na hezkém kulturním programu se podílely Bára Benková, Šárka Buzková, Jana a Mirka Kortanovi a Nela Kubíčková. Noví občánci dostali věcné a upomínkové dárky.
 
Hana Kašparová, starostka obce Hrejkovice