Písecký deník jim přeje vše nejlepší do života. Jsou to tyto děti: Jiří Hrbek, Zelda Noa Robertson, Martin Komárek, Šárka Dupalová, David Opolka, Václav Slaba, Matěj Němejc, Jakub Koudelka a Tomáš Dědič.