30. 7. Veronice Ševčíkové z Krašovic syn ELIOT Kohel

30. 7. Chantsalmay Kharvaach z Písku dcera MARGAD

30. 7. Miluši Danekové ze Záboří dcera IVANA Kovaříková

31. 7. Martině Krausové z Oslova syn MATĚJ Kříž

31. 7. Mgr. Veronice Kuncové z Volar syn MIROSLAV

1. 8. Simoně Jíchové z Vodňan dcera SOFIE Nečasová

1. 8. Lucii Pavlové z Kestřan syn FILIP Louženský

1. 8. Michaele Šterclové z Chvaletic dcera ANDREA Vojáková

2. 8. Marcele Šindelářové z K Píseckým Horám syn STANISLAV Pávek

2. 8. Nikole Polanské z Myšence dcera VIKTORIE Chizhikova

3. 8. Ing. Veronice Pýchové z Prahy dcera LAURA Skalická

3. 8. Martině Škrnové z Písku dcera HERMÍNA

3. 8. Sabině Štěchové z Písku dcera ALICE

4. 8. Stanislavě Vachtové ze Sepekova dcera ROZÁLIE

4. 8.Heleně Šretrové z Plzně dcera ELENA Myslivcová

5. 8. Mgr. Karolině Čejkové z Písku dcera ROZÁLIE