19. 2. Radce Vrbové z Řepic syn JAN
20. 2. Kristýně Vondrušové z Tábora syn MATIAS Janouš
20. 2. Miroslavě Schwagerové z Netolic syn ADAM
20. 2. Ivetě Němcové z Písku dcera ADRIANA
20. 2. Lence Baumrukové z Písku syn TOBIÁŠ
21. 2. Ing. Simona Žižková z Vimperku syn TADEÁŠ Tobisch
22. 2. Veronice Černíkové z Příbrami syn ELIÁŠ Mazur
22. 2. Mgr. Kláře Cendelínové z Písku syn TOBIÁŠ
23. 2. Veronice Havelkové z Heřmaně dcera NELA
23. 2. Evě Vintrové ze Stach syn VÁCLAV
25. 2. Haně Huislové ze Zálezel syn MATOUŠ
25. 2. Jitce Bradové z Bělčic syn PATRIK
25. 2. Lence Vatkové z Písku syn ADAM
26. 2. Michaele Noskové ze Svučic syn SAMUEL Vlasák
26. 2. Kristýně Lukáčové z Chrášťan syn ALEX Pečinka
26. 2. Sandře Stehlíkové z Písku dcera TEREZA Šindelářová
26. 2. Ivetě Staňkové z Vůsí syn MATĚJ