18. 1. Kateřině Rejlkové z Krsic syn JAN Vacek
21. 1. Elišce Vaněčkové z Číčenic dcera ŠÁRKA
22. 1. Janě Bauerové z Veselíčka dcera EMMA
23. 1. Kateřině Celerinové z Malých Nepodřic dcera ANETA Zochová
23. 1. Lucii Bartuškové z Týna nad Vltavou syn ONDŘEJ
24. 1. Janě Sajtlové z Vodňan syn LUKÁŠ Racík
25. 1. Aleně Břicháčkové z Písku dcera LEONTÝNA Vagnerová
25. 1. Vendule Králové z Chrášťan syn MAREK
25. 1. Aleně Syrůčkové z Písku syn PAVEL
28. 1. Lence Kotrasové z Písku dcera KAROLÍNA
28. 1. Ing. Janě Krejčí z Písku syn MICHAL
29. 1. Ing. arch. Kateřině Řebřinové z Blatné syn FRANTIŠEK