7. 8. Veronice Votýpkové z Protivína syn TOMÁŠ Köhler
7. 8. Ing. Lence Brejchové z Cerhonic dcera ŽOFIE Hrdličková
7. 8. Kateřině Smutné z Písku syn SAMUEL
8. 8. Kláře Fakolové z Protivína syn RADEK Fakol
8. 8. Lence Ferenčíkové z Netolic dcera LENKA
8. 8. Věře Zelenkové z Bechyně syn VOJTĚCH Kortus
8. 8. Květě Šmatlákové z Mirovic syn JAN
8. 8. Tereze Šandové z Velkého Boru syn SEBASTIÁN
8. 8. Veronice Svobodové z Čimelic dcera VALERIE
8 8. Rozalii Šimkové z Týna nad Vltavou syn DAVID
9. 8. MUDr. Radce Bulínové z Písku dcera JULIE Kloudová
9. 8. Markétě Smilové z Přečína syn MATĚJ
9. 8. Petře Škrnové z Písku syn JIŘÍ Müller
9. 8. Ing. Lucii Joujové z Horosedel syn TADEÁŠ Tyll
9. 8. Martině Koščákové z Písku dcera NATALLY Velíšková
9. 8. Mgr. Martině Fikejzové z Písku dcera ADÉLA
9. 8. Petře Čižinské z Mirotic syn LUKÁŠ
9. 8. Ing. Anně Kohoutové z Písku dcera ROZÁLIE Klimešová
10. 8. Žanetě Červeňákové z Kojatic syn MATYÁŠ
13. 8. Martině Cvrčkové z Protivína syn ŠTĚPÁN
13. 8. Lence Červenkové ze Staré Dobeve dcera ANNA