6. 6. Bc. Kateřině Jarůškové z Ledenic syn JAN
6. 6. Petře Placákové z Hrejkovic syn JIŘÍ
7. 6. Janě Holé ze Všemyslic syn MARTIN Růžička
7. 6. Barboře Mužíkové z Písku dcera ALŽBĚTA
7. 6. Kristýně Bílé z Kestřan dcera ELIŠKA Cígnerová
8. 6. Barboře Katrenčíkové z Písku dcera JANA Štulíková
7. 6. Miroslavě Cígnerové z Písku dcera ROZÁRKA
7. 6. Janě Stejskalové ze Zbislavi dcera LUCIE
8. 6. Mgr. Lucii Slavíkové z Chelčic syn DAVID
8. 6. Anně Marii Juřicové z Břeclavi syn THIMEO
8. 6. Marice Juračákové z Písku syn JAN
9. 6. Zdeňce Velkové z Horního Záhoří syn MARTIN
9. 6. Věře Chocholové z Jindřichova Hradce syn JONÁŠ Chalupa
9. 6. Jaroslavě Kubišové z Bechyně dcera KAROLÍNA Radvanová
10. 6. Jiřině Jůzové z Nové Vsi u Chýnova dcera ANDĚLA
11. 6. Pavlíně Hrdličkové ze Čkyně dcera EMMA
11. 6. Lucii Košanové z Písku syn LUKÁŠ Schrůta
11. 6. Václavě Kačírkové z Putimi syn VÍTEK Chudoba
11. 6. Michaele Kocourkové ze Zbelítova dcera MICHALA
12. 6. Lucii Zamazalové z Písku syn SEBASTIAN