4. 3. Nikole Peterové ze Strakonic dcera NIKOLA
5. 3. Michaele Bledé z Vimperku syn SEDRIK
5. 3. Lence Maříkové ze Semic syn ŠIMON Pecháček
7. 3. Veronice Jindrové z Písku dcera ZOE
7. 3. Janě Skalové z Kluk syn MILAN Měsíček a dcera JANA Měsíčková
7. 3. Petře Boháčové z Kasejovic syn VOJTĚCH Davídek
7. 3. Sabině Havránové z Volar dcera LILLY Jurášková
9. 3. Haně Kačírkové z Písku dcera ELEN Veselá
9. 3. Michaele Čecháčkové z Týna nad Vltavou syn KRISTIAN Němec
10. 3. Ing. Michaele Komárkové ze Sepekova syn FILIP
11. 3. Evě Pizingerové ze Sedlice syn ADAM Berthod
11. 3. Kateřině Maršálkové z Písku dcera ELIŠKA Němečková
12. 3. Mgr. Elišce Viktorové z Písku dcera EMA
12. 3. Jitce Ciuraru z Písku dcera ANNA