1. 1. Lucii Zobalové z Rakovic dcera AMÁLIE Nezbedová
2. 1. Evě Matouškové ze Zvěrkovic syn VOJTĚCH
2. 1. Pavlíně Čejkové z Chelčic dcera MIA Nídlová
2. 1. Kateřině Koutné z Boud syn ŠIMON
2. 1. Heleně Maturové z Mirotic syn JAKUB
3. 1. Lence Čečkové z Vodňan dcera ELENA
3. 1. Evě Dlauhoweské z Němčic synové HUBERT a KAREL
3. 1. Denise Kaiserové z Borovan dcera NATÁLIE Nováková
3. 1. Duong Thi Nhung z Březnice syn NGO GIA HUY
5. 1. Ing. Martině Rončkové z Písku dcera TEREZIE
5. 1. Elišce Prokopové z Prachatic dcera STELLA Vlčková
5. 1. Lucii Malečkové ze Sedlice dcera SOFIE
6. 1. Olze Minákové z Písku dcera SOFIE
6. 1. Janě Součkové z Bělčic syn MATYÁŠ Gregorovič
6. 1. Janě Bokrošové ze Smrkovic syn JAKUB Chuman
8. 1. Kamile Marešové z Písku syn ALEX
8. 1. Simoně Kučerové z Písku syn JIŘÍ
8. 1. Sandře Prágrové z Krsic dcera LAURA