12. 6. Aleně Andělové z Milevska dcera IZABELA
14. 6. Bohuslavě Karáskové z Veselí nad Lužnicí dcera JUSTÝNA Nohavová
14. 6. Barboře Kadlecové z Bořic syn JONÁŠ Jeníček
14. 6. Petře Chalupové z Písku dcera VANESSA
14. 6. Kláře Jedličkové z Mirotic dcera GABRIELA
15. 6. Vendule Kissové z Mirotic dcera JULIE Zdeňková
15. 6. Romaně Hantákové z Milevska dcera ŠTĚPÁNKA
15. 6. Veronice Švamberkové z Dobevi dcera dcera LAURA Pišnová
15. 6. Markétě Kašparové z Písku syn DANIEL
16. 6. Sabině Pankratz z Vimperku syn NICOLAS
16. 6. Olze Míkové z Čejetic dcera ANNA
16. 6. Haně Brynychové z Písku dcera ALICE
16. 6. Věře Kovandové z Písku dcera MARIE Peroutková
17. 6. Markétě Škodové z Příbrami syn ANTONÍN
18. 6. Michaele Průšové z Písku dcera ELLA
18. 6. Jaroslavě Srnkové z Březí syn ADAM
18. 6. Lence Husové z Písku dcera JANA
18. 6. Kateřině Pavlicové z Č. Budějovic dcera ANEŽKA
19. 6. Lence Staňkové z Pořežan syn DOMINIK
19. 6. Veronice Peštové Vlkové z Níkovic dcera EMMA Peštová
19. 6. Lucii Zvonařové z Kašiny Hory syn VLASTIMIL Kunt
20. 6. Tereze Slámové z Písku syn DOMINIK Novák