7. 6. Petře Panochové z Týna n. Vlt. dcera ADÉLA Pechová
  7. 6. Michaele Petrákové z Bechyně dcera ROZÁLIE a syn HYNEK Suračákovi
  8. 6. Janě Kubičkové z Písku dcera ANNA
  8. 6 Simoně Noskové z Lipovic syn MATĚJ Korbel
  8. 6. Lucii Bátovské z Písku dcera ANDREA
  9. 6. Štěpánce Šiškové ze Záběhlic dcera EMA
10. 6. Janě Bělohlavové z Písku dcera ANABEL Schubertová
10. 6. Zuzaně Vetešníkové z Hajan syn CHARLIE ZDENĚK Kuželka
12. 6. Jitce Klasové z Písku syn FILIP