18. 4. Barboře Vokřálové z Písku - syn JAN
18. 4. Marii Strnadové z Velkých Nepodřic - dcera ANEŽKA
18. 4. Kateřině Tothové z Písku - dcera AMÉLIE
18. 4. Kristýně Musilové-Křížkové z Prahy - syn WILLY Musil
19. 4. Evě Kuklové z Prachatic - syn TOMÁŠ
19. 4. Sandře Nové z Vodňan - dcera LAURA Outratová
19. 4. Justině Raszové z Písku - dcera JUSTINA
19. 4. Jiřině Duškové z Blatné - syn VÁCLAV Vokurka
20. 4. Michaele Jakešové ze Zhoře - dcera VIKTORIE
20. 4. Markétě Šlemarové z Vodňan - dcera PATRICIE Simandlová
20. 4. Haně Hrubé z Bechyně - syn JAN
21. 4. Jaroslavě Kovaříkové z Písku - syn VÁCLAV Vaňáč
21. 4. Žanetě Hrubé z Počepic - syn MATYÁŠ Dolejší
21. 4. Martině Turkové z Netolic - dcera ANNA
21. 4. Romaně Čunátové z Milevska - dcera ŠTĚPÁNKA Drozdová
21. 4. Veronice Mannové z Vodňan - dcera VIKTORIE
22. 4. Daně Radové z Písku - syn KAREL
22. 4. Jitce Kupsové z Tábora - syn ADAM Kukla
23. 4. Marii Duranové z Písku - dcera EMMA
24. 4. Martě Roučkové z Kestřan - syn JOSEF