V jedné rodině se totiž narodila dvojčátka – Adéla a Adam. Slavnostní ceremoniál byl připraven pro děti narozené od 1. 3. 2019 do 28. 8. 2019, kterými dále jsou Monika, Ema, Klaudie, Michal, Jakub a Edin.

Rodiny nových občánků si domů odnášely drobné dárky a květinu. Nechyběl ani zápis do kroniky města. Poděkování za zpestření slavnostních společných okamžiků básničkami patří dětem z mateřské školy.

V roce 2018 se ve správním území města Mirovice na základě údajů z evidence obyvatelstva narodilo celkem 17 dětí, přičemž za posledních 10 let se v průměru narodilo 13 dětí ročně.

Marie Hrdinová