Měla název Ode zdi ke zdi a představili se na ní členové Prácheňské umělecké besedy (PUB). Tento spolek výtvarníků, fotografů a dalších umělců i přátel umění vznikl v roce 2013 a prošlo jím více než 50 umělců. „Pořádáme kolektivní i individuální výstavy výtvarného umění a fotografie a nabízíme členům zázemí ateliéru u Putimské brány,“ připomněl jeden z členů PUB Karel Pecl.

Na parkánech si za hudebního doprovodu Jana Kašpárka mohli návštěvníci prohlédnout obrazy a tapiserii Evy Chovancové, textilní tvorbu Mirky Kalinové, obrazy Andreje Rádyho a jeho manželky L'uby, Ladislavy Raníkové, Václava Majera a dalších.

„Akce na parkánech by se měly konat častěji. Je to krásné místo s výhledem na řeku Otavu a Kamenný most,“ konstatoval jeden z návštěvníků Bohuslav Richter.