Přípravy koordinoval velitel hasičů Šimon Kortiš spolu se Zdeňkem Cupanem za vydatné pomoci dalších. Zvládli to na výbornou. Zdobení májky si vzala za své paní Hanka Janoušková. Vytvořila věnec k májce a děti zdobily májku připravenými stuhami z krepového papíru. Krásnou čarodějnici k upálení si děti dopředu vyrobily na schůzce Skalského ohníčku. Čarodějnice skončila v ohni.

Byl to příjemný večer, kde se sešlo několik generací místních. Celá akce proběhla za tradiční morální i finanční podpory obce. Hasičům a místním dobrovolníkům patří velké díky za zvládnutí příprav, skvělé občerstvení, uhlídání májky a hlavně skvělé udržování tradic v obci.

Pavla Poláčková