Slova se ujal sám moderátor pořadu Jiří Hladký a hovořil o připravované knize s názvem Všechno z kamene. „Kámen společně se dřevem je základním stavebním materiálem. Právě kámen vydrží zásahy člověka a přírody po celá tisíciletí,“ řekl k náměty knížky její autor Jiří Hladký.

Návštěvníci se na fotografiích mohli seznámit s vrcholovými kameny v Píseckých horách. Největší část vyprávění tvořily hraniční kameny. Šlo obvykle o kvádry nebo jehlany vyčnívající ze země. Na kamenech byly vytesány nápisy, letopočty a často i erby nebo jiná označení majitelů.

„K zajímavým patří hraniční kámen majetku města a panství Schwazenbegů. Na jedné jeho straně je nápis MP a na druhé ještě původní kámen Schwarzenbegů,“ říká Jiří Hladký. U Protivína se nachází hraniční kámen, kterému se říkalo Závišův. Právě tudy prý vedli Záviše z Falketejna na popravu k zámku Hluboká.


Další část vyprávění se týkala kašen, kamenek a soch v Písku. Mnozí účastníci besedy se občas divili, že takové sochy v Písku jsou, protože jsou na stěnách nebo střechách domů. Kniha Všechno z kamene je hotová, na její vydání však chybí peníze.