Hostem tentokrát bude historik starších dějin v Prácheňském muzeu Jan Adámek. Hovořit se bude o nejznámějším z Čechů sv. Janu Nepomuckém, patronu Písku.

Jedním z center úcty k němu byl i královský Písek. Stopy této úcty lze najít na mnoha místech ve městě. Připomeňme alespoň kapli sv. Jana Nepomuckého v děkanském kostele Narození Panny Marie, sochu na Kamenném mostě nebo sochy světce v nikách měšťanských domů. Ve městě také působilo náboženské Bratrstvo sv. Jana Nepomuckého.