Soutěžit tu budou děti ve dvou kategoriích – do devíti let a od deseti do patnácti let. Soutěží děti z řad veřejnosti a členských souborů Jihočeského folklorního sdružení – z Blat, Doudlebska, Kozácka a Prácheňska. „Odbornou porotu delegoval Národní ústav lidové kultury ve Strážnici ve složení Bohumil Chochola, Lubomír Tyllner a Anděla Maršálková,“ uvedl předseda Jihočeského folklorního sdružení Milan Škoch. Doprovodný program nabídne například ukázku výroby ze skla, vrtané a drátkované kraslice a zdobení perníčků.