Zde vystoupily oba protivínské sbory pod vedením Mgr. Lenky Přástkové, za klavírního doprovodu Kristíny Nídlové a kytary Mgr. Michala Nováka. Hostem byly tentokrát Dětské pěvecké sbory při ZŠ Chotoviny, jejichž sbormistryně je Mgr. Miroslava Honzová.

Lenka Přástková