Barcelona – současná tvář a ohlédnutí za počátkem století je tématem přednášky nezávislého publicisty Josefa Vomáčky, která se v přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku uskuteční  zítra od 16 hodin. Po ochutnávce ze švýcarské architektury a po návštěvě Berlína v období mezi dvěma světovými válkami Josef Vomáčka posluchače tentokrát zavede do španělské Barcelony, smělého urbanistického celku druhé poloviny devatenáctého století.

Geometricky pravidelná síť ulic, protnutá diagonálami bulvárů, je v posledních patnácti letech obalována špičkovými díly moderní architektury. „Město tak díky rozsáhlé investiční činnosti a přítomnosti světových špiček architektury získává nečekaný půvab. Vyprávění bude doplněno promítáním,"  poznamenala  Klára Koubová   z Prácheňského muzea