Na čas městských slavností nachystalo pro návštěvníky místní i cizí výstavu věrné kopie unikátní knihy. Největší rukopis na světě, to je slavný Codex Gigas, známý díky výjimečnému vyobrazení ďábla také pod názvem Ďáblova bible.

Věrnou faksimili této knihy vytvořil před dvanácti lety žamberecký knihař Jiří Fogl. Jeho téměř dokonalá maketa od té doby putuje po Čechách a Moravě a všude budí značnou pozornost. Svazek o váze 78 kg a velikosti téměř jeden metr bude v Rytířském sále muzea k nahlédnutí pouze několik dní. A bude to vůbec poprvé, co unikátní Ďáblova bible zavítá na jih Čech.

Codex Gigas (v překladu Obrovská kniha) vznikl ve třináctém století v benediktinském klášteře v Podlažicích na Chrudimsku. Záměrem neznámého autora bylo do jediného díla shrnout co nejvíce z tehdejšího vědění, vytvořit jakousi knihovnu v jediné knize. Obsahuje tak třeba Starý a Nový zákon, rozpravy o lidském těle, návody pro zpovědníka, zaklínací lékařské formule, ale i Kosmovu kroniku nebo různé abecedy. Cennou knihu odvezli z Prahy na samém konci třicetileté války Švédové a jednání českého státu o jejím vrácení byla vždycky marná. Originál je tak dnes uložený ve Stockholmu a do Čech se vrátil pouze jednou, když byl mezi léty 2007 a 2008 součástí výstavy v pražském Klementinu.

Více podrobností o jeho osudech, ale hlavně knihu samotnou, uvidí návštěvníci muzea od úterý 4. června. Výstava potrvá po celou dobu píseckých městských slavností až do 9. června.

Jan Kouba, Prácheňské muzeum Písek