Svazek o váze 78 kg a velikosti téměř jeden metr se nachází v Rytířském sále muzea. Mimořádná výstava potrvá až do neděle 9. června.

Codex Gigas (v překladu Obrovská kniha) vznikl ve třináctém století v benediktinském klášteře v Podlažicích na Chrudimsku. Záměrem neznámého autora bylo do jediného díla shrnout co nejvíce z tehdejšího vědění, vytvořit jakousi knihovnu v jediné knize.

Obsahuje tak třeba Starý a Nový zákon, rozpravy o lidském těle, návody pro zpovědníka, zaklínací lékařské formule, ale i Kosmovu kroniku nebo různé abecedy.

„Originál je dnes uložený ve Stockholmu a do Čech se vrátil pouze jednou, když byl mezi roky 2007 a 2008 součástí výstavy v pražském Klementinu,“ uvedl Jan Kouba z Prácheňského muzea. Věrnou faksimili rukopisu vytvořil před dvanácti lety žamberecký knihař Jiří Fogl. Je v ní zhruba třetina stran z originálu, zbytek tvoří prázdné listy.